Nowy numer 08/2024 Archiwum

Św. Joanna Thouret. „Niezwykle znamienna kanonizacja”

W wydaniu „Gościa Niedzielnego” z 11 lutego 1934 r. czytamy o dopiero co ogłoszonej świętej. Trwał Jubileusz Odkupienia, obchodzony przez równy rok – od niedzieli Męki Pańskiej 1933 do poniedziałku wielkanocnego 1934.

Wewnątrz wydania sprzed 90 lat pojawił się artykuł „Nowa święta – Joanna Antida Thouret”:

Jak już podaliśmy w dniu 14 stycznia br. w bazylice watykańskiej dokonał się akt kanonizacji świętej Joanny Antidy Thouret, założycielki zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia z Besancon.  Niezwykle znamienne jest, że kanonizacja ta nastąpiła akurat w roku, który jako 1900. rocznica śmierci Zbawiciela ogłoszony został Rokiem Jubileuszu Odkupienia. W Krzyżu nasze jest zbawienie a drogą do niego droga miłości, którą wskazał swym życiem na ziemi i swą nauką Chrystus. Tej miłości, o której św. Paweł Apostoł hymn pochwalny umieszcza w swym pierwszym liście do Koryntian (1 Kor, 8). Żywot św. Joanny Thouret był właśnie tej miłości chrześcijańskiej żywym odzwierciedleniem.

Św. Joanna Thouret urodziła się w Sancey-le-Long w diecezji Besancon we Francji 27 listopada 1765 r., a więc w przededniu rewolucji, która Francję miała pogrążyć w morzu krwi, a wobec świata rzucić hasło walki z Bogiem i nienawiści do Kościoła. Opatrzność Boża w takim momencie powołuje Joannę do życia, jakby chciała współczesnym dać przykład, że nie nienawiść – lecz miłość, nie bunt – lecz pokora, nie namiętności – lecz tych namiętności opanowanie wiodą ku szczęśliwości. (...)

Posłuchaj o Joannie Thouret w audycji Radia eM z cyklu "Święci z nieba ściągnięcia":

 

« 1 »