Nowy Numer 16/2024 Archiwum

Szczęść Boże Ci w podróży w rok ‘24

Na progu 1924 roku czytelnicy znaleźli w „Gościu” wyjątkowe noworoczne życzenia.


Na „Nowy Rok” 1924
Szczęść Boże Ci w podróży!

Z wszystkiego, czegoś życzył sobie
W starego roku przeszłej dobie
Jak mało się spełniło;
Zaś nowy w próg nam rok zawitał,
Na końcu będziesz znów się pytał,
Co Tobie się ziściło?

Co nowy może rok ukrywać?
...Już nieco łatwo przewidywać:
Ty wiesz, że Bóg Twój żyje
I Cię z przykazań swych nie zwolni,
Choć dalej grzeszą tu swawolni
I wróg od złości wyje.

Ty wiesz, że dobre wynagrodzi
A zło surową karę rodzi;
– Tak było i tak będzie.
Unikaj więc wszystkiego złego
Z bojaźni przed sądem jego!
– On jest obecnym wszędzie.

Nie zapominaj nigdy Matki,
Ucieczki grzesznych, wszak my dziatki
Niebieskiej tejże Pani!
Jej Serce wie o naszych bólach.
O naszych troskach i niedolach;
...My pieczy Jej oddani.

Bądź zawsze ufnym w ster Kościoła,
Gdy biegły świat z chytrością woła
Na morze złudnej fali!
– Ktokolwiek tu Kościoła słucha.
Połyska łatwo harta ducha
Twardszego ode stali.

Wśród burz i fal niech Kościół będzie
Jak „arka” ci schronieniem wszędzie!
W niej jesteś ocalony;
Bo sternik jej na Piotra tronie
W niebieskiej stoi tu obronie
Jak skała niewzruszony.

Jej masztem jest zaś krzyż zwycięski,
Jej sterem wiara a wśród klęski
Kotwicą pokarm Boży;
A żagiel łaski wciąż nabrzmiewa,
Bo go miłości duch owiewa;
– Szczęść Boże ci w podróży!

Ks. B-a


Historia GN jest tyleż długa co ciekawa. W kolejne „retrowtorki” w serwisie Retro Gość przybliżamy fragmenty tekstów oraz ilustracje, wyłowione z archiwum „Gościa Niedzielnego”. Warto też śledzić profil Retro Gościa na Instagramie!

« 1 »