Nowy numer 15/2024 Archiwum

Miesiąc Aniołów Stróżów

Anioły fascynowały od pokoleń. Dlatego juz w pierwszych latach pracy "Gościa" opublikowaliśmy obszerny tekst o aniołach w teologii i tradycji Kościoła. Czego można było się z niego dowiedzieć?

W pierwszym wrześniowym numerze "Gościa" z 1927 r. znalazł się obszerny tekst o aniołach: "Wrzesień miesiącem Aniołó Stróżów". Liturgiczna uroczystość ku czci tych duchowych opiekunów była dobrą okazją, by zebrać dla czytelników to, co o aniołach mówi teologia i tradycja Kościoła. W ten sposób czytelnicy "Gościa" sprzed niemal 100 lat otrzymali pewnego rodzaju kompendium ówczesnej angelologii. Czego dowiedzieli się z tekstu?

"W sprawie Aniołów dowiadujemy się z Pisma świętego, że liczba ich jest daleko znaczniejszą, aniżeli my się domyślamy, i że pod względem sił, piękności i doskonałości dzielą się na dziewięć chórów czyli stopni" - pisał we wstępie autor artykułu. "Te zastępy niebieskie i chóry duchów pozostają według rozporządzenia wszechmocnego Stwórcy w stosunku przyjaznym i przychylnym do nas ludzi" - dodaje. Jednocześnie podkreśla rolę aniołów, jako wysłanników Boga na ziemię, którzy realizują określone zadania względem ludzi:

"Czytamy w Biblii o wyższego rzędu aniele z mieczem płomienistym, który strzeże wejścia do raju, aby grzeszny człowiek nie używał więcej rozkoszy raju ziemskiego, lecz szukał niebieskiego. Mówi oprócz tego Pismo Święte, że anioł Serafin oczyścił prorokowi Izajaszowi usta żarzącym węglem. Rafał, który towarzyszył tak troskliwie młodemu Tobiaszowi w czasie jego wędrówki, był jednym z siedmiu aniołów, stojących przed majestatem Bożym; Gabryel, co przyniósł Najświętszej Maryi Pannie pozdrowienie niebios, był jednym z aniołów najwyższego rzędu".

Osobną kategorią duchów anielskich, na jakie zraca uwagę autor tekstu, są aniołowie stróżowie. Jednocześnie odnosi się do pytania czy każdy człowiek ma swojego indywidualnego anioła stróża czy też poszczególne duchy mają pod opieką większe grono osób:

"Że każdy człowiek ma od chwili urodzenia anioła opiekuńczego, tego uczą jednozgodnie wszyscy ojcowie Kościoła i katechizm rzymski. Natomiast powstała na mocy Pisma św. wątpliwość, czy jeden człowiek ma jednego tylko, czy kilku aniołów stróży. Na to pytanie odpowiadają zwykle: każdy człowiek z pojedyncza miewa tylko jednego anioła stróża z urzędu i szczególnego Boskiego polecenia; ale w skutek rozkazu Boga wspiera go kilku aniołów, jak to poświadcza psalmista Pański: „Bóg rozkazał swym aniołom, aby cię strzegli na wszystkich Twych drogach“. (Ps. 90). A Pan Jezus mówi: „Cieszyć się będą Aniołowie Boży, choćby z je­dnego grzesznika, czyniącego pokutę“.

Z tekstu dowiadujemy się również o konkretnych rodzajach pomocy, z jaką przychodzą do nas aniołowie. Autor dzieli ją na trzy kategorie: to modlitwa w naszej intencji, napominanie do dobrego i bronienie naszej duszy i ciała. Historia GN jest tyleż długa co ciekawa. W kolejne „retrowtorki” w serwisie Retro Gość przybliżamy fragmenty tekstów oraz ilustracje, wyłowione z archiwum „Gościa Niedzielnego”. Warto też śledzić profil Retro Gościa na Instagramie!

 

« 1 »