Nowy numer 08/2024 Archiwum

Królowa Jadwiga pod opieką Jasnogórskiej Pani

„Polska cała prosi o rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego wielkiej naszej królowej Jadwigi” – zobaczyli czytelnicy „Gościa” w niedzielę 26 listopada 1933 r. na okładce swojego tygodnika.

I jeszcze informacja zamieszczona nieco niżej o tym, że „wobec 150 tys. wiernych złożono na Jasnej Górze 18 tek z prośbami z 18 diecezji”.

Tłum zebrał się na Jasnej Górze na specjalnych uroczystościach ku czci królowej Jadwigi. „Wzruszająca była chwila – jak czytamy w wydaniu GN z 26 listopada 1933 – kiedy, wobec dostojników Kościoła, delegacje poszczególnych diecezyj wręczały księciu metropolicie Sapiesze przygotowane petycje do Ojca świętego o wznowienie procesu beatyfikacyjnego królowej Jadwigi. Z petycyj tych sporządzono 18 wielkich tomów. Wiele z nich odznacza się starannością w wykonaniu i wyjątkowem ułożeniu artystycznem” (pisownia oryginalna).

Królową Jadwigę beatyfikował w Rzymie Jan Paweł II. Uroczystość odbyła się 31 maja 1979 r., na kilka dni przed pierwsza pielgrzymką papieża do ojczyzny. Kanonizacja Jadwigi miała miejsce 18 lat później, 8 czerwca 1997 r. na krakowskich Błoniach.

Historia GN jest tyleż długa co ciekawa. W kolejne „retrowtorki” w serwisie Retro Gość będziemy przybliżać fragmenty tekstów oraz ilustracje, wyłowione z archiwum „Gościa Niedzielnego”. Warto też śledzić profil Retro Gościa na Instagramie!

« 1 »